Jarní ošetření !

28.03.2015 23:18

Důvěrníci, odevzdejte vyplněné formuláře o provedení léčení a to nejpozději do konce března. Vyplňte je kompletně, nezapomeňte, že je jarní ošetření včelstev nařízené SVS a je povinné pro všechny .