Informace o nás

Psal se rok 1868, přesněji 8.března, když byla založena Jednota včelařská pro Hořice a okolí, která patří k nejstarším v Českých zemích. Zakladatelem se stal Josef František Došek a první schůze se zúčastnilo 60 členů. Za jeho vedení dochází k rozkvětu včelařství, po třech letech přítel Došek zemřel a nastává útlum a přicházejí nepříznivé roky. Někteří včelaři se rozhodli neutěšenou situaci řešit a požádali přítele Josefa Špringra, tehdy řídícího učitele v Lukavci, aby Jednotu včelařskou vedl. Přítel Špringr nabídku přijal a nastalo tak znovuzrození včelařského života v Hořicích a okolí. Stál v čele spolku po dobu 34 let a zapsal se do historie velmi výrazně. Byl zván na přednášky, aktivně pracoval v zemském včelařství a úzce spolupracoval s Výzkumným ústavem včelařským v Dole. Jeho následovníci se dobře starali o další chod včelařského spolku, jehož činnost byla silně ovlivněna fašistickou okupací a druhou světovou válkou. Mezi jména, která psala historii, patří Oldřich Vilenbach, František Kubišta, Alois Mlejnek, Vojtěch Rachota, František Havelka, Jaroslav Čeřovský, Alois Rozsévač, František Langr, Oldřich Bílek, Josef Müller, František Šimon, Antonín Kareš a další. Od roku 1971 do roku 2000 byl předsedou ZO př.Vladimír Duchoň z Hořic, pro kterého bylo včelařství celoživotní náplní. Věnoval mu většinu volného času, vedl včelařský kroužek, pracoval v kurzech, podporoval nové věci a velmi poutavě přednášel o včelařství. Byl zaníceným, spolehlivým a respektovaným přítelem včelařů. Po jeho smrti se o chod spolku staral př.Oldřich Lánský, ing.Jiří Šafránek a jednatel Ing. Stanislav Kareš, který ve výboru pracuje i nadále.

Na území ZO ČSV Hořice je k 15.2.2015 celkem 1582 včelstev.

 

 

            Složení výboru pro rok 2015 - 2020.

       předseda:                                  Kopecký Karel                     

             jednatel:                            Ing. Dobeš Václav           

       pokladník:                         Ing. Kaňka Vladimír        

             místopředseda:                         Hátle Ondřej

       zdravotní referent:                    Sklenář Pavel

       chovatelský referent:                Lánský Pavel

       osvětový referent:             Ing. Vrzala Pavel

       člen výboru:                      Ing. Kareš Stanislav

                                                        Mečíř Pavel

                                                 Ing. Šafránek Jiří                                  

                                                        Tobolka Josef ml.

      náhradník:   Draštik František       

                  

      předseda revizní komise:         Voborník Marcel

            člen revizní komise:                    Holeček Miloslav

                                                            Mistr Josef

 

     do OO ČSV Jičín jsou zvoleni:  Hátle Ondřej                                             

                                                                 Tobolka Josef ml.